Estàs pensant en posar-te un captador solar per a calfar l’aigua o plaques d’autoconsum de més d’1,5 kW de potència? No li dones més voltes, aprofita’t d’una bonificació de l’IBI!

Estàs pensant en posar-te un captador solar per a calfar l’aigua o plaques d’autoconsum de més d’1,5 kW de potència? No li dones més voltes, aprofita’t d’una bonificació de l’IBI! Segons si es tracta d’una instal·lació existent o nova, cal presentar uns documents a l’Ajuntament.   Instal·lacions existents: Certificat d’homologació dels captadors (facilitat per l’instal·lador).…