INDICADORS

L’apartat d’indicadors pretén fer visible l’evolució de la qualitat de l’aire a la ciutat des de factors claus i globals.

En NO2 les dades mostren l’incompliment de la normativa per superacions de 40 micrograms/m3 (Font RD 102/2011 i MESURA).
En partícules PM2,5 les dades mostren l’incompliment dels valors aconsellats per l’Organització Mundial de la Salut al superar els 10 micrograms/m3 (Font OMS i Conselleria de Medi Ambient i Canvi Climàtic).

ALBALAT és un poble saludable segons aquestos indicadors.

 • Evolució dels mesuraments de la qualitat de l’aire.
  • Indicarà l’evolució de la qualitat de l’aire que respirem.
   • I.01. NO2
   • I.02. Partícules
 • Evolució de la quantitat de cotxes que entren i eixen del poble.
  • Indicarà l’evolució de la font principal d’emissió de contaminants.
   • I.03. Trànsit (IMD)
 • Evolució de les places d’aparcament.
  • Indicarà l’evolució del reclam per a l’entrada de la principal font d’emissió.
   • I.04. Places de pàrquing