Albalat respira

La mobilitat no saludable ni sostenible centrada en el regnat del vehicle privat amb motor de combustió hui representa un problema de salut pública i ambiental. Si considerem que els mitjans de transport que utilitzen combustibles fòssils són els principals agents d’emissions de gasos tòxics a l’aire, els gestors públics han d’assumir la responsabilitat d’adoptar amb urgència plans estratègics que permeten reduir les emissions i fer efectiu el dret bàsic inviolable a respirar aire net. En conseqüència, els objectius marc prioritaris i de caràcter estratègic de la plataforma València per l’aire, s’orienten a canviar els patrons actuals de mobilitat sota el regnat del vehicle privat mitjançant un nou model territorial que harmonitze i integre projectes i intervencions parcials i puntuals.

Són eixos sintètics de les nostres propostes per a disposar d’un pla de millora contínua que ens permeta viure en una ciutat saludable que complisca amb els paràmetres i indicadors establerts per l’OMS (8):

  • Menys cotxes, més espai públic de qualitat per als vianants i més zones verdes de qualitat per a les persones, la trobada i la comunitat.
  • Menys places de pàrquing, menys trànsit de vehicles privats, menys contaminació i més salut urbana.
  • Més transport públic i intermodalitat per a la connexió metropolitana (7).
  • Pla de mobilitat urbana sostenible.
  • Mobilitat sostenible per al transport de persones i mercaderies.
  • Control sobre les emissions de les obres públiques i cremes.
  • Alternatives sostenibles a la crema de restolls.
  • Avaluació contínua de les mesures implantades sobre la base d’indicadors PM2,5, NO2 i PM10.

L’aire lliure de components tòxics constitueix un bé comú bàsic per a la salut, el benestar, la prosperitat, de veïns i veïnes del poble

L’aire constitueix un recurs ambiental renovable que necessitem.